Giảm đau mỏi Cổ Vai Gáy cùng HLV Yoga by Sophie.
● Phù hợp tập hàng ngày tăng cường sức khỏe Toàn diện 
● Tốc độ chậm vừa, 30 phút mỗi bài cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ.
Tham gia nhóm kín tập Yoga để được Sophie tư vấn.
● Khóa học 30 videos, mua 1 lần sở hữu trọn đời.
HLV Yoga by Sophie

HLV Yoga by Sophie

Namaste yogi!

Được chứng nhận giáo viên Yoga Quốc tế bởi Hiệp hội Yoga Alliance (Mỹ), HLV Sophie mang ước mơ truyền cảm hứng cho mọi người cùng tập Yoga vì 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với hàng triệu lượt view kênh Youtube Yoga By Sophie, HLV Sophie đã khẳng định được khả năng hướng dẫn Yoga trực tuyến online cho mọi nhu cầu, hình dáng cơ thể và trình độ người tập Yoga.

Lựa chọn khóa học: